web templates free download

Илија Станковић - кратка биографија

Рођен 20.01.1968. године у Дубровнику. Ожењен, отац троје дјеце. Дипломирао је на Машинском факултету у Новом Саду. 

Запослен је у Хидроелектранама на Требишњици. У периоду 2004 – 2007. године био је генерални директор овог јавног предузећа. У том периоду ХЕТ је остваривао милионску добит и био веома успјешна компанија.

Био је одборник у Скупштини Града Требиња.

Програм 2020-2024

Промјена коју Програм нуди и мјере које ћемо предузети

Поштовани грађани Требиња,

Мој тим и ја овај Програм доносимо у жељи да створимо услове за излазак из кризе као и услове за изградњу и развој амбијента, у циљу привредног и друштвеног просперитета и побољшања животног стандарда и квалитета живота свих грађана Требиња. Инсистирамо на јединству и слози народа без обзира на политичка опредјељења и страначку припадност.

Насупрот лошој пракси која тренутно влада, ми ћемо се борити и обезбиједити све облике демократских слобода, а слобода медија је услов постојања демократског друштва.
Ја желим да будем начелник свих грађана Требиња и да напокон срушимо партијску подобност која дијели грађане на привилеговане и оне другог реда. Укратко, желим Требиње по мјери свих нас!

Формираћемо Комисију за примопредају која ће:
(1) извршити анализу и ревизију рада Кабинета градоначелника и свих јавних предузећа, установа и институција чији је оснивач Град Требиње

(2) суспендовати и покренути кривични и дисциплински поступак против свих одговорних лица за које се утврди да су злоупотријебили положај, склопили штетан Уговор, причинили штету Граду и имовини, незаконито и нетранспарентно трошили буџетска средства, али без осветољубивости према политичким неистомишљеницима.

(3) Извршићемо деполитизацију и професионализацију институција, усвојићемо јасне конкурсне процедуре те позитивну селекцију најспособнијих и најобразованијих кадрова на кључним мјестима. Нова градска администрација у прва 3 мјесеца основаће Канцеларију за борбу против корупције и контролу квалитета, која ће вршити контролу рада администрације и службеника. Израдићемо јавни Регистар имовине свих именованих званичника и функционера.

(4) Умјесто досадашње праксе да се буџет Града креира према интересима мање групе политичара, моћника и тајкуна, примијенићемо нови концепт у изради буџета, који ће у центар интересовања ставити потребе „обичног“ човјека, те посебну пажњу посветити равномјерном развоју свих дијелова града, обнови и развоју туризма и привреде, живота на селу и пољопривреде, те отварању радних мјеста у реалном сектору, користећи природне ресурсе и предности. Од јануара 2021. године увешћемо обавезу тромјесечног подношења, Скупштини града и јавности, извјештаја о раду градоначелника и градске администрације, остварених прихода и расхода те обезбиједити потпуно јавно и транспарентно трошење буџетских средстава. Одмах ћемо увести правило да један градски службеник може да има само једно примање из градског буџета. Израдићемо Регистар са списком свих чланова Управних и Надзорних одбора, са висином примања и трошкова свих изабраних чланова: директора, функционера и службеника.

Стратегију развоја и раста Требиња коју је успјешно започела наша власт у претходном мандату планирам спровести са својим тимом, јер је постављена на реалним основама. Уз свођење привредног криминала и свеопште корупције на нулу, преко ње ћемо обезбиједити масовно запошљавање, задржавање младих и њихов повратак, што је мој приоритет над приоритетима и циљ број један.

То ће се обезбиједити инсистирањем за смањење оптерећења на рад: пореза и доприноса и њихово враћање на ниво прије 01.01.2012. године; инсистирањем на укидању парафискалних намета; организовањем привредника и послодаваца у циљу подизања профитабилности; борбом за подизање зарада и већег животног стандарда уз максималну упосленост радно способног становништва; коришћењем компаративних предности у производњи органске хране и заштита географског поријекла; инсистирањем за враћањем пољопривредног и грађевинског земљишта у власништво општина/градова; изградњом слободне бесцаринске зоне на простору Херцеговине, у циљу привлачења инвеститора; додјелом бесплатних локација за све инвеститоре који ће запошљавати 5 и више радника у производним и услужним дјелатностима; ослобађањем предузетника од плаћања свих општинских такси и намета за нове инвестиције; ослобађањем, за почетне бизнисе, младих предузетника, пореза на добит (ев. субвенционисање), комуналних такси и накнада; ослобађањем пореза на зараду, послодаваца који запошљавају раднике до 35 година старости на период од најмање двије године, односно субвенционисање тог износа, ако законски прописи не дозвољавају ослобађање овог намета; формирањем гарантног фонда или са заинтересованим банкама обезбиједити субвенционисање камата и профитних маржи; створањем условe да заинтересована лица у надлежним службама Града могу регистровати предузеће за „један дан“. 

Форсираћемо развој виноградарства, пчеларства, повртларства и воћарства, на начин да се стави акценат на вишим степенима прераде.

Овакав приступ подразумијева развој низа пратећих комплементарних активности, прије свега формирање нових и унапређење постојећих лабораторија, института, агенција - чиме се директно помаже запошљавање високообразоване радне снаге. Формираћемо и посебно јавно предузеће које ће бринути о постојећим системима за наводњавање, првенствено о њиховом одржавању, али и изградњи и развоју нових система на подручју општине (Попово поље, Волујац, Зупци, Ластва, Љубомир).

Афирмисаћемо садњу воћњака и винограда кроз додјелу бесплатних садница и давањем бесплатне стручне помоћи током садње као и помоћи у самој садњи. У првој години формираћемо огледне пољопривредне фирме у више мјесних заједница (Петрово поље, Зубци, Ластва, Требињска брда, Попово Поље, Требињска шума...) и на бази њихових искустава наставити са формирањем нових у периоду четворогодишњег мандата.

Формираћемо посебно предузеће које би се бавило откупом и продајом производа, које ће пружати гаранцију индивидуалним произвођачима да ће им производи бити откупљени уз задовољење одређеног квалитета. Умјесто садашње политике градске власти, гдје се на мала врата покушавају направити пољопривредници са улице, потпуно ћемо промијенити приступ помоћи аграру.

Обезбиједићемо преко Аграрног фонда стимулације пољопривредницима али и субвеније трошкова производње. Уз формирање локалних/регионалних робних резерви омогућићемо стабилност и сигурност пољопривредним произвођачима, кроз својеврстан револвинг од сјемена, ђубрива, горива, расада до готових производа. У оквиру Одјељења за привреду формираћемо посебно Одјељење/службу које ће пратити развој пољопривредне производње на терену, предузимати мјере за подизање квалитета пољопривредне производње и повећање исте. Формираћемо и кадровски оспособити службу за развој и унапређење села и унаприједити производњу меда кроз инсталисање капацитета за његово паковање.

Требиње полако постаје „туристичка мека“. Израђени су многи угоститељски објекти, а граде се и даље. Истичемо мега-пројекат „Град сунца“, који је 2015. године почело градити предузеће „Swisslion Takovo“, чијим завршетком ће се запослити неколико стотина радника. Поред овога, коначно морамо максимално развити спортски и вјерски туризам, што је лако оствариво јер већ имамо објекте изузетне вриједности.

Потребно је релативно мало улагања да би се током читаве зиме обезбиједиле тзв. „зимске припреме“ за многе спортске клубове, првенствено из Бих и Србије. Наставићемо са још интензивнијим повезивањем са туристичким организацијама, агенцијама и туроператерима у региону. Довршићемо пројекат водоснабдијевања зубачког платоа, а изградићемо модеран пут до Убала, што ће омогућити изградњу ски-центра и развој зимског туризма. Наставићемо са развојем ловног и риболовног туризма, првенствено користећи језера у ближем окружењу, Горичко и Билећко као и туристичке потенцијале Бијеле Горе и масива Орјен. 

Реализацијом друге и треће компоненте пројекта „Водоснабдијевање Града Требиња“ који је започет још 2012. године, у потпуности ћемо ријешити водоснабдијевање свих градских зона. Ријешићемо проблем канализационе мреже на комплетном подручју града, укључујући дијелове ужег као и комплетног ширег градског подручја. Постојећу аутобуску станицу ставићемо у функцију након више од године дана. Завршићемо пројекат водоснабдијевања зубачког платоа.

Асфалтираћемо и санирати све градске улице. Наставићемо са субвенционисањем градско-приградског превоза као изузетан допринос развоју и очувању села. Реализоваћемо идеју да се потопљени камени мост Краља Александра пребаци на нову локацију и стави у функцију, али и обогати туристичка понуда. Измјестићемо бензинску пумпу из центра града и заокружићемо споменички комплекс на тој локацији. Коначно ћемо урадити ограду на Градском парку, санирати „ћелаве“ површине новим засадима растиња и дрвећа и сачувати га од даљег пустошења јаким вјетровима, обновићемо фасаде зграда на главним градским улицама. Током новог мандата створићемо услове да се пусти у промет градска обилазница (што је у надлежности републичке власти). Изградићемо зелене пијаце у насељима гдје недостају. Одржаваћемо корито ријеке Требишњице на градском подручју у природно чистом стању.

Саобраћајна инфаструктура и путне комуникације на цијелом подручју Херцеговине и Подриња су примјер небриге Владе Републике Српске, јер су улагања у протеклом периоду на обнови и изградњи саобраћајне инфраструктуре била минорна.

Обећања која су давана уочи избора редовно се нису испуњавала, па тако остају као нереализовани пројекти аеродрома у Требињу, изградња нове путне комуникације Тјентиште-Брод (Фоча) за коју је предсједник Србије обећао/одобрио/издвојио чак 5 милиона евра итд. СДС је урадила и презентовала пројекат брзе аутоцесте Вишеград-Требиње коју сматра кључном саобраћајном комуникацијом, прије свега са Србијом, али и повезивања унутрашњих дијелова овог простора.

У наредном мандату максимално ћемо подржати културу, спорт и образовање, а нарочито:
1. уредићемо постојеће спортске терене,
2. изградити нове и створити услове да Требиње постане град у коме ће се врхунске спортске екипе припремати током зимских мјесеци;
3. вратићемо ФК „ЛЕОТАР”, спортски симбол града Требиња, на часно мјесто - у Премијер лигу БиХ;
4.  обновићемо рад градске музике; свим ученицима основних школа, из градског буџета обезбједиће се средства за куповину уџбеника и школског прибора, који ће се остављати на крају школске године за сљедеће генерацие;
5. значајну пажњу на сваком кораку посветићемо образовању и васпитању младих итд.

Након дугогодишње изолације подигли смо сарадњу са сусједним општинама на задовољавајући ниво. Близина граница и блиска историјска дешавања, утицали су да је Требиње дуго година био готово затворен град. Створићемо предуслове да санирање магистралних путева као главних комуникацијских веза са окружењем.

Интензивираћемо рад Службе за локални економски развој, инвестиције и енергетску ефикасност, с циљем да се бави прекограничном сарадњом, као предусловом за улазак у Европску унију. Наставићемо са реализацијом ИПА-пројеката и користити европске фондове приоритетни за интензиван локални развој. Наставићемо са организовњем инвестиционих конференција јер имамо изузетно позитивно искуство са неколико организованих у периоду 2012 – 2016. године.

Хитно ћемо утврдити одговорност за катастрофално финансијско стање у Дому здравља и Болници, гдје су обавезе милионске. У том смислу ћемо приоритетно ћемо ријешити огромну „финансијску рупу“ у Дому здравља, јер је ова ЈЗУ у ингеренцији градске власти.

Улагањем у развој и опрему лабораторије и куповином рентген-апарата одмах ћемо створити услове за елиминисање врло високих трошкова по основу услуга које за њихове потребе ради Болница Требиње. Осим смањења трошкова обезбиједиће се и додатни приходи али и запослење неколико стручних радника.

С обзиром да се велики број грађана Требиња и даље налази у стању социјалне потребе, неопходно је урадити социјалну карту, елиминисати политички, односно страначки утицај приликом прављења слике што тачнијег социјалног стања у граду. Повећаћемо средства у буџету за социјално-угрожене категорије становништва, а посебан нагласак ставићемо на финансирање „народне кухиње“ с обзиром на све већи број оних којима је ово начин да преживе. Грант за пензионере значајно ћемо повећати и финансијски помоћи рад Дома пензионера у Требињу с циљем проширења капацитета.

Будући да су пензионери најбројнија или једна од најбројнијих популација у нашем граду, брига о њима биће знатно већа.

Због великог броја пензионера са веома малом пензијом обезбиједићемо посебна финансијска средства која би се у виду помоћи давала најугроженијим породицама.

С обзиром да је борачка популација, небригом Владе РС, доведена у изузетно тешку ситуацију, посветићемо посебну бригу за људе из ове категорије: наставићемо са запошљавањем по приоритетима дефинисаним законима о борачким категоријама, умјесто партијског запошљавања у јавни сектор, како се сада ради; обезбиједићемо да предност приликом запошљавања у јавни сектор имају борци, инвалиди рата и дјеца погинулих бораца ВРС и даље ћемо приоритетно додјељивати стипендије дјеци бораца.

И даље ћемо се жестоко борити за децентрализацију власти (у оквиру РС, у корист региона и градова). Град Требиње, као највећа локална заједница, посветиће посебну пажњу нормалном раду и функционисању Савеза општина и градова источне Херцеговине, заузимањем јасног става и односа према институцијама Републике Српске и заједничким институцијама Босне и Херцеговине, водећи рачуна о равномјерном регионалном развоју.

Покретаћемо заједничке развојне пројекте те израдити елаборат о оснивању Херцеговачке развојне банке, са сједиштем у Требињу, дијелом од средстава које општине добијају као накнаду за производњу електричне енергије. Инсистираћемо на асфалтирању магистралних путева према сусједним општинама.

Тражићемо да се повећа проценат издвајања средстава за градове и општине, по основу хидроакумулација, на начин како је то већ одавно урађено у Федерацији БиХ. У циљу поштовања Устава и закона подржаваћемо све видове мирних грађанских протеста. У складу са законским прописима, пратићемо рад стратешких јавних предузећа на територији нашег града-Хидроелектрана на Требишњици и Електропривреде Републике Српске. Због изузетног значаја за Требиње и Херцеговину покретаћемо све видове борбе и отпора како би се спријечила eвентуална приватизација електроенергетског сектора у наредне 4 године. Укључиваћемо што више грађана у процес доношења важних одлука, а за изузетно важна питања организоваћемо референдуме.

У оквиру стручних служби у градској администрацији формираћемо посебно Одјељење, које ће бити тијесно везано за кабинет градоначелника, а које ће се бавити осмишљавањем развојних пројеката, наручивањем њихове израде, реализацијом и контролом реализације тих пројеката у свим фазама.

Формираћемо посебан тим високо-образоваих стручњака у овом Одјељењу који ће пратити предприступне фондове Европске Уније, намијењене регионима и земљама Западног Балкана и који ће радити на што непосреднијој сарадњи са дијаспором.

Овим документом, односно мојим Програмом развоја Града Требиња, желим упутити поруку свима да сам потпуно увјерен да, у наредном четворогодишњем периоду, могу успјешно реализовати све што је у њему написано. Желим, такође, упутити поруку свима да имам тим са којим могу успјешно реализовати све наведено. Поштовани грађани Требиња, одлука о вашој будућности је у вашим рукама, односно ви, на наредним локалним изборима, одлучујете да ли ће мој тим и ја имати прилику да реализујемо ово што смо обећали.  

Илија Станковић и Коалиција “Заједно за напредно и модерно Требиње“


Новости / Инстаграм

Приоритети

Приоритетна рјешења за која ћу се залагати

1

Развој инфраструктуре

Развојем инфраструктуре, развијамо град, привлачимо инвестиције, а инвестиције праве нова радна мјеста.
Реализацијом друге и треће компоненте пројекта „Водоснабдијевање Града Требиња“ који је започет још 2012. године, у потпуности ћемо ријешити водоснабдијевање свих градских зона. Ријешићемо проблем канализационе мреже на комплетном подручју града, укључујући дијелове ужег као и комплетног ширег градског подручја. Више...

2

Развој туризма

Развој спортског  и вјерског туризма, љетног и зимског, ловног и риболовног. Требиње постаје незаобилазна дестинација великог броја путника. Планским улагањем у туризам, он ће постати једна главна привредна грана у Требињу.  Више... 

3

Саобраћајна инфраструктура

Саобраћајна инфаструктура и путне комуникације на цијелом подручју Херцеговине и Подриња су примјер небриге Владе Републике Српске. СДС је урадила и презентовала пројекат брзе аутоцесте Вишеград-Требиње коју сматра кључном саобраћајном комуникацијом, прије свега са Србијом, али и повезивања унутрашњих дијелова овог простора. 

Коалиција "Заједно за напредно и модерно Требиње" стоји иза кандидата Илије Станковића

© Илија Станковић - за градоначелника Требиња 2020.